Krzemionki dawniej i dzisiaj. Posłańcy z przeszłości

Głównym celem wystawy jest przedstawienie walorów przyrodniczych Rezerwatu „Krzemionki” oraz pokazanie zmian, jakie zaistniały w przyrodzie tego regionu na skutek działalności neolitycznych górników. „Przewodnikami” po wystawie są ślimaki, zwierzęta zamieszkujące Ziemię od milionów lat i od zarania ludzkości wzbudzające zainteresowanie, a nawet fascynację, stanowiły cenny surowiec do wyrobu ozdób, źródło pożywienia, przedmiot wymiany handlowej, a nawet walutę. Przypisywano im także znaczenie magiczne. Współcześnie są bogatym źródłem informacji dla archeologów, dlatego też na wystawie mięczaki zostały określone „Posłańcami z przeszłości”.

Konstrukcja organizująca przestrzeń wystawy jest matematycznym rozwinięciem spirali Fibonacciego. Układ ten w warstwie wizualnej i znaczeniowej nawiązuje do schematu budowy muszli mięczaków. Centralnie umieszczona na sali ekspozycyjnej muszla podzielona jest na trzy sekwencje tematyczne, Dzieje Ziemi w Krzemionkach, Walory przyrodnicze rezerwatu oraz Człowiek i przyroda.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik wystawienniczych zwiedzający mają możliwość „dotknąć” zagadnień związanych z florą rezerwatu oraz procesami geologicznymi kształtującymi powstanie krzemienia.