Kontakt

MuzeumArcheologiczne i Rezerwat „Krzemionki”

Sudół 135 a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel. 0 41 33-04-550 wew. 61
email: sekretariat@krzemionki.info
Oddział Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
www.muzeumostrowiec.pl

p.o. Dyrektor


E. Działowska

Tel. (041) 33-04-550 wew. 62

email: dyrektor@muzeumostrowiec.pl

Dział archeologii


Tel.(041) 33-04-550 wew. 27

email: artur.archeo@krzemionki.info

Dział archeologii


Tel.(041) 33-04-550 wew. 27

email: kamil.archeo@krzemionki.info

Rezerwacja


Tel.669-970-499, (041) 33-04-550 wew. 40

email: rezerwacje@krzemionki.info

Księgowość


Tel. (041) 33-04-550 wew. 13

email: ksiegowosc@muzeumostrowiec.pl

Przewodnicy


Tel. (041) 33-04-550 wew. 41

email: przewodnicy@krzemionki.info

Promocja


Tel. tel. 41 33-04-551 wew. 39

email: promocja@krzemionki.info

email: pawel.urban@muzeumostrowiec.pl

Referat Przyrodniczy


Tel. (041) 33-04-550 wew. 29

email: magda.rp@krzemionki.info

Kurator Naukowy Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki


prof. J. Lech

Tel. (041) 330 45 50 wew. 12

email: j.lech@krzemionki.info