Kontakt

MuzeumArcheologiczne i Rezerwat „Krzemionki”

Sudół 135 a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel. 0 41 33-04-550 wew. 61
email: sekretariat@krzemionki.info
Oddział Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
www.muzeumostrowiec.pl

Włodzimierz Szczałuba


Dyrektor

Tel. (041) 33-04-550 wew. 62

email: dyrektor@muzeumostrowiec.pl

Artur Jedynak


Dział Archeologii

Tel.(041) 33-04-550 wew. 27

email: artur.archeo@krzemionki.info

Kamil Kaptur


Dział Archeologii

Tel.(041) 33-04-550 wew. 27

email: kamil.archeo@krzemionki.info

Rezerwacja


Tel.669-970-499, (041) 33-04-550 wew. 40

email: rezerwacje@krzemionki.info

Waldemar Kurek


Księgowość

Tel. (041) 33-04-550 wew. 13

email: ksiegowosc@muzeumostrowiec.pl

 


Przewodnicy

Tel. (041) 33-04-550 wew. 41

email: przewodnicy@krzemionki.info

Magda Głąb


Dział promocji

email: promocja@krzemionki.info

email: magda.glab@muzeumostrowiec.pl

Paweł Urban


Specjalista ds. infrastruktury i promocji muzeum

Tel. tel. 41 33-04-551 lub tel. kom. 669-970-499

email: promocja@krzemionki.info

email: pawel.urban@muzeumostrowiec.pl

Magdalena Uryś-Godek


Referat Przyrodniczy

Tel. (041) 33-04-550 wew. 29

email: magda.rp@krzemionki.info