Melioracja agrotechniczna – projekt dofinansowany przez WFOŚiGW

W Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki zakończyła się wycinka części drzewostanu, a mówiąc fachowo prace związane z melioracją agrotechniczną, w celu odbudowy siedlisk roślinności chronionej. Prace były realizowane na obszarze 8ha.

Prace zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 86.400 zł.

Zadanie: MELIORACJA AGROTECHNICZNA NA TERENIE REZERWATU PRZYRODNICZEGO „KRZEMIONKI OPATOWSKIE” PRZEPROWADZONA W CELU ODBUDOWY SIEDLISK ROŚLINNOŚCI CHRONIONEJ NA POWIERZCHNI 8 HA
 

Na wyznaczonym obszarze wykonano pielęgnacyjna wycinkę roślinności podszytu oraz przerzedzono drzewostan. Z podszytu usunięto krzewy leszczyny; jeżyny; gatunki inwazyjne, tj. kruszyna, czeremcha amerykańska; zeschłe przerośnięte jałowce; odrosty samosiejek brzozy, sosny, lipy wierzby, jałowca, drzew owocowych. Wycięto gatunki następujących drzew:dąb, lipa, sosna, klon, brzoza, wierzba, świerk, grusza, jabłoń, mirabelka. Większość z nich znajdowała się w pobliżu linii wysokiego napięcia i zagrażała bezpieczeństwu.

Planowanym do osiągnięcia efektem ekologicznym jest stworzenie warunków dla regeneracji roślinności kserotermicznej, w tym wielu gatunków reliktowych i chronionych, zgodnie z założeniami Planu Ochrony Rezerwatu Przyrody „Krzemionki Opatowskie”; odrodzenie się siedlisk i zwiększenie populacji roślin chronionych, w tym gatunków z Czerwonej księgi gatunków zagrożonych; utrzymanie tendencji rozwojowych dla roślinności ciepłolubnej dzięki rokrocznej pielęgnacji obszaru objętego melioracją.