Krzemionki Opatowskie – kopalnie krzemienia pasiastego. Monument prahistorii Europy

„Krzemionki Opatowskie – kopalnie krzemienia pasiastego. Monument prahistorii Europy” Jerzego Tomasza Bąbla to druga publikacja wydana w ramach projektu, który realizowany był z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Tę publikację również udostępniamy nieodpłatnie w formacie PDF Krzemionki

DSC_7323e1       belka_4_logosy