Górnictwo epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach

Dorobek wydawniczy Muzeum Historyczno-Archeologicznego wzbogacony został o niezwykłą publikację: „Górnictwo epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach”, stanowiącą pokłosie konferencji naukowo-konserwatorskiej, która odbyła się w 2013 roku w ramach obchodów rocznicy odkrycia neolitycznych kopalń. Pierwszy tom, zawierający 15 artykułów, jest również inauguracją nowej serii wydawniczej SILEX ET FERRUM.

Zgodnie z założeniami projektu publikacja jest udostępniana nieodpłatnie w formacie PDF (Kliknij aby pobrać). Książkę można również nabyć w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki.

edy (1)

Wydanie publikacji zrealizowane było z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

belka_4_logosy