Budowa zespołu obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno – Przyrodniczy w Krzemionkach

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą zakończenie realizacji Zadania „Budowa zespołu obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno – Przyrodniczy w Krzemionkach” w ramach Projektu „Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny” – Działanie 6.4 PO IG 2007-2013.

Tekst przedstawia poszczególne etapy inwestycji od jej rozpoczęcia po ewaluację.

Pobierz plik