Melioracja agrotechniczna Rezerwatu

21 listopada 2016 roku rozpoczęto realizację projektu pn. Melioracja agrotechniczna na terenie Rezerwatu Przyrodniczego Krzemionki Opatowskie, przeprowadzona w celu odbudowy siedlisk roślinności na powierzchni 8 ha.

Zadanie miało na celu odnowienie terenu Rezerwatu „Krzemionki Opatowskie” w celu odbudowy siedlisk roślinności chronionej. Projekt był dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Prace polegały na pielęgnacyjnej wycince roślinności podszytu oraz przerzedzeniu drzewostanu i prześwietleniu powierzchni pola górniczego neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego z roślinnością kserotermiczną, w tym wielu gatunków reliktowych i chronionych, dla których powołano rezerwat przyrodniczy.

111
Największa koncentracja stanowisk cennych składników florystycznych rezerwatu znajduje się w części zabytkowego pola górniczego w pobliżu budynków naszybowych trasy turystycznej, dlatego też prace były wykonywane ręcznie, bez użycia kołowego sprzętu mechanicznego. Prace w ramach projektu zakończono 27 kwietnia 2017 roku.

Dotacja w ramach zadania wyniosła 86 400,00 zł.
Koszt całkowity zadania wyniósł 108 000,00 zł.