Rozmowa z dyrektorem dr Andrzejem Przychodnim

Zakończone prace remontowe w Pałacu Wielopolskich to nie koniec wyzwań, jakie czekają na nasze muzeum przed jego ponownym udostępnieniem dla zwiedzających. Między innymi o planach związanych z rozpoczęciem działalności w Częstocicach, ale też o ważnym jubileuszu mówił dyrektor muzeum dr Andrzej Przychodni na antenie Lokalna.TV.

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.