Remont trwa w najlepsze

Prace w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” realizowanego w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 trwa w najlepsze. Poniżej kilka zdjęć dokumentujących roboty budowlano-remontowe na Krzemionkach i w Pałacu Wielopolskich.