Realizacja projektu – wrzesień 2021

Realizacja projektu – wrzesień 2021

  • W wrześniu odbyła się Rada Budowy nr 36, 37, 38 (2, 6 i 30 września), w czasie których omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających prac.
  • Trwały roboty budowlane na terenie Pałacu Wielopolskich.
  • Aktualny stan zaawansowania robót: Krzemionki – 100%, Pałac – 98%
  • Podpisano Protokół Odbioru Wad wykazanych w Protokole Odbioru z 20.07. (dot. Krzemionek).
  • Krzemionki są udostępnione dla zwiedzających.
  • Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.