Realizacja projektu – wrzesień 2019

5 września 2019 r. odbyła się druga Rada Budowy.

  • Trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych
  • Wykonano roboty rozbiórkowe
  • Rozpoczęto m.in. prace przy posadzkach, dachu, prace hydrauliczne, prace elektryczne