Realizacja projektu – wrzesień 2019

5 września 2019 r. odbyła się druga Rada Budowy.

  • Trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych
  • Wykonano roboty rozbiórkowe
  • Rozpoczęto m.in. prace przy posadzkach, dachu, prace hydrauliczne, prace elektryczne

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.