Realizacja projektu – sierpień 2021

Realizacja projektu – sierpień 2021

  • W sierpniu odbyła się Rada Budowy nr 35 (19 sierpnia), w czasie której omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających prac.
  • Trwały roboty budowlane na terenie Pałacu Wielopolskich.
  • Aktualny stan zaawansowania robót: Krzemionki – 100%, Pałac – 90%
  • Wykonawca jest w trakcie usuwania wad na Krzemionkach wykazanych w Protokole Odbioru Końcowego.
  • Krzemionki są udostępnione dla zwiedzających.
  • Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.