Realizacja projektu – sierpień 2019

  • Trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych
  • Trwają prace budowlane