Realizacja projektu – październik 2019

1 października 2019 r. odbyła się trzecia Rada Budowy.

  • Świętokrzyski Konserwator Zabytków wydał decyzję na wykonanie badań archeologicznych
  • Wykonawca przystąpił do prac budowlano-remontowych – wykonano m.in. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, rozbiórkę kładki drewnianej, prace przy dachu pałacu, montaż orynnowania