Realizacja projektu – październik 2019

1 października 2019 r. odbyła się trzecia Rada Budowy.

  • Świętokrzyski Konserwator Zabytków wydał decyzję na wykonanie badań archeologicznych
  • Wykonawca przystąpił do prac budowlano-remontowych – wykonano m.in. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, rozbiórkę kładki drewnianej, prace przy dachu pałacu, montaż orynnowania

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.