Realizacja projektu – marzec 2021

Realizacja projektu – marzec 2021

  • W marcu odbyła się Rady Budowy nr 26 (4 marca) i nr 27 (27 marca), w czasie których omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających prac.
  • Trwają roboty budowlane na terenie Muzeum Archeologiczne i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich.
  • Aktualny stan zaawansowania robót: Krzemionki – 76%, Pałac – 82%
  • Trwają prace przy tworzeniu wystawy stałej w Krzemionkach.
  • Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 r.

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.