Realizacja projektu – luty 2020

20 lutego odbyła się siódma Rada Budowy.

  • ustalono szczegóły dotyczące szybów windowych
  • omówiono projekt włączenia kanalizacji deszczowej
  • omówiono także zagadnienia dotyczące wymiany tynków i inne

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.