Realizacja projektu – listopad 2021

Realizacja projektu – listopad 2021

  • 12 i 25 listopada prowadzono czynności odbiorowe w Pałacu Wielopolskich. Zostały przerwane do czasu usunięcia wad i braków wskazanych przez Inspektorów Nadzoru i Muzeum.
  • Aktualny stan zaawansowania robót: Krzemionki – 100%, Pałac – 100%
  • Krzemionki są udostępnione dla zwiedzających.
  • Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.06.2022 r.

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.