Realizacja projektu – listopad 2019

15 listopada 2019 r. odbyła się czwarta Rada Budowy.

Trwają roboty budowlano-remontowe:

  • remont budynku „Domku Archeologa”
  • rozbiórka trzech budynków gospodarczych oraz napowietrznej linii NN
  • remont budynku pawilonu naszybowego ZENON, WOJCIECH, STEFAN, budynków pawilonów naszybowych nr 4 i 6 oraz remont kładki pieszej
  • budowa i remont zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz budowa zewnętrznych instalacji teletechnicznych niskoprądowych i światłowodowych
  • rewaloryzacja fragmentu parku Częstocice
  • remont i przebudowa Pałacu Wielopolskich – wykonane m.in. prace przy dachu budynku, prace przy budowie ekspozycji pieców dymarskich, instalacja kanalizacji

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.