Realizacja projektu – lipiec 2021

Realizacja projektu – lipiec 2021

  • W lipcu odbyła się Rada Budowy nr 34 (20 lipca), w czasie której omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających prac.
  • Trwały roboty budowlane na terenie Muzeum Archeologiczne i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich.
  • Aktualny stan zaawansowania robót: Krzemionki – 100%, Pałac – 88%
  • Zakończono prace nad wystawą stałą w muzeum w Krzemionkach.
  • Dokonano odbioru końcowego zadania na Krzemionkach. Wykonawca jest w trakcie usuwania wad wykazanych w Protokole Odbioru Końcowego.
  • Od 19 lipca Krzemionki są udostępnione dla zwiedzających.
  • Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.