Realizacja projektu – lipiec 2019

  • W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało złożone Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zgłaszające rozpoczęcie robót od dnia 15.07.2019r.
  • Starostwo Powiatowe wydało Dziennik Budowy
  • Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przekazane niezbędne dane dot. osób, które zostały wybrane do nadzorowania, kierowania pracami, badaniami archeologicznymi