Realizacja projektu – grudzień 2019

16 grudnia 2019 r. odbyła się piąta Rada Budowy.

 

Trwają roboty budowlano-remontowe:

  • remont budynku „Domku Archeologa” – wykonane m.in. prace przy fundamentach
  • rozbiórka trzech budynków gospodarczych oraz napowietrznej linii NN
  • remont budynku pawilonu naszybowego ZENON, WOJCIECH, STEFAN, budynków pawilonów naszybowych nr 4 i 6 oraz remont kładki pieszej
  • budowa i remont zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz budowa zewnętrznych instalacji teletechnicznych niskoprądowych i światłowodowych
  • rewaloryzacja fragmentu parku Częstocice
  • remont i przebudowa Pałacu Wielopolskich – wykonane m.in. remont kominów, rozbiórka elementów dróg i ulic, instalacje elektryczne w piwnicy