Przetarg na wykonanie wystawy stałej

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.

Oferty należy składać do 16 kwietnia 2020 roku do godziny 11:00.

SIWZ, Ramowa koncepcja wystawy stałej, Program Funkcjonalno-Użytkowy i pozostałe dokumenty znajdują się na stronie BIP Muzeum: http://bip.muzeumostrowiec.pl/index.php?op=dok&kateg=62.