Pałac Wielopolskich wkrótce otworzy swoje podwoje

Trwa przeprowadzka do Pałacu. Eksponaty, które od 2018 roku były przechowywane na Krzemionkach, wracają na swoje miejsce. Pałac wkrótce otworzy swoje podwoje.

Materiał Radia Kielce:

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/palac-wielopolskich-wkrotce-otworzy-swoje-podwoje,154067

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.