Na Krzemionkach i w Pałacu remontu ciąg dalszy…

Remont podziemnej trasy w Krzemionkach oraz Pałacu Wielopolskich w Częstocicach wydłużył się o kilka miesięcy. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2021 roku. Między innymi o trwającym remoncie na antenie Radia Rekord 89,6 FM mówił dyrektor muzeum – dr Andrzej Przychodni.

https://swietokrzyskie.cozadzien.pl/ostrowiec-swietokrzyski/na-krzemionkach-i-w-palacu-remontu-ciag-dalszy/55459

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.