Kiedy koniec prac? Radio Kielce

Remont podziemnej trasy turystycznej w Krzemionkach oraz Pałacu Wielopolskich w Częstocicach nie zakończy się jak planowano w tym roku. Prace zostaną wydłużone o kolejne kilka miesięcy, do końca kwietnia 2021 roku.

O przyczynach opóźnienia i etapie prac w Radiu Kielce:

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/prace-w-krzemionkach-mocno-opoznione,118326

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.