Rekonstrukcja osady

Powstała w 1991 roku rekonstrukcja pradziejowej osady jest kolejną atrakcją podczas zwiedzania Krzemionek. Zajmuje ona powierzchnię ok. 1,5 ha. Mimo, iż nie jest wiernym odwzorowaniem żadnego ze znanych stanowisk archeologicznych, oglądając ją można wyobrazić sobie jak ludzie epoki kamienia i wczesnej epoki brązu organizowali przestrzeń, którą zamieszkiwali.

Wioska składa się z rekonstrukcji 4 domów mieszkalnych zbudowanych na podstawie dokumentacji z badań archeologicznych w Dobroniu, Sicinach i Brzeziu. Otoczone są one palisadą i rowem obronnym, podobnie jak niektóre znane osady neolityczne (np. Stryczowice, Bronocice, Złota). Obok chat zorganizowane są stanowiska, na których odbywają się lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży. Po zachodniej stronie zlokalizowana jest rekonstrukcja grobowca megalitycznego z Broniszowic. Stanowi ona zaczątek realizowanego od kilku lat kolejnego sektora rekonstrukcji – cmentarzyska. Ma on prezentować wierzenia i obrządek pogrzebowy ludności zamieszkującej ziemie polskie 5500 – 4000 lat temu.

W sezonie letnim w sąsiedztwie wioski funkcjonuje także warsztat garncarza, gdzie pod okiem specjalisty można samodzielnie wytoczyć gliniane naczynie. Wtedy też odbywają się warsztaty archeologiczne i inne imprezy plenerowe, np. Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia. Termin warsztatów archeologicznych należy rezerwować przynajmniej na kilka tygodni przed planowaną wizytą w Rezerwacie.