Pradziejowe kopalnie krzemienia

Inne kopalnie krzemienia w Polsce i Europie

Górnictwo krzemienia sięga swymi początkami starszej epoki kamienia, zaś najmłodsze jego przejawy możemy obserwować jeszcze w późnej epoce brązu. Najstarsze kopalnie skał krzemionkowych pojawiły się na obszarze Egiptu, gdzie eksploatowały je społeczności zbieracko – łowieckie środkowego i górnego paleolitu. W końcowej fazie starszej epoki kamienia surowce krzemionkowe (i inne np. obsydian) były wydobywane już w wielu miejscach Europy oraz dzisiejszej Polski (Wołowice, Orońsko, Gojść). Największy rozkwit górnictwo krzemienia przeżywało w młodszej epoce kamienia, kiedy wyraźnie wzrosło zapotrzebowanie na ten surowiec wśród społeczności rolniczych. Rozwinęła się też znacznie technika górnicza. Obok niewielkich kopalń jamowych czy niszowych powstawały szyby o głębokości 16 m. Złoże eksploatowano systemem filarowo – komorowym, komorowym lub sztolniowym. Powierzchnia podziemnych wyrobisk przekraczała niekiedy 500 m2. Kopalnie datowane na ten okres znamy głównie z Włoch (np. Defensola), Hiszpanii (Casa Montero), Anglii (Grimes Graves, Chuch Hill, Cissubry i in.) Belgii (Spiennes), Holandii (Rijckholt – St. Geertruid), Francji (Jablines), Danii (Hov), Białorusi (Krasne Sioło) i Polski (m. in. Krzemionki, Świeciechów, Tomaszów, Ożarów). W epoce brązu, ze względu na pojawienie się nowego surowca do wyrobu narzędzi, krzemień, a z nim jego wydobycie, tracił na znaczeniu. Najmłodszą z europejskich kopalń krzemienia odkryto na uroczysku Zele w Wierzbicy w powiecie radomskim. Szyby kopano tu jeszcze u schyłku epoki brązu, około 1000 r. p.n.e.

Badania prahistorycznego górnictwa rozpoczęły się w roku 1867 w Spiennes w Belgii, gdzie podczas budowy linii kolejowej ujawniono pradziejowe wyrobiska. Kilka lat później badano już wyrobiska w Grimes Graves. W Polsce rozpoczęcie studiów nad tą dziedziną działalności ludzi prahistorycznych datuje się na pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości. Wtedy też miało miejsce odkrycie pola eksploatacyjnego w Krzemionkach (1922 rok). Do dziś pozostaje ono najważniejszym zabytkiem prahistorycznym Europy Środkowej. W chwili obecnej znamy ponad 250 kopalń skał krzemionkowych z epok kamienia i brązu w całej Europie, w tym ponad 20 w Polsce.