Wystawy

Badania archeologiczne i nabytki Muzeum w Krzemionkach w latach 2002 – 2012

Wystawa „Badania archeologiczne i nabytki Muzeum w Krzemionkach w latach 2002-2012” pokazuje jak na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia powiększyły się zbiory archeologiczne Muzeum i jakiego typu prace badawcze były prowadzone przez Dział Archeologii. Warto nadmienić, że obecnie w posiadaniu Muzeum znajduje się kilkadziesiąt tysięcy zabytków, z których kilkaset to artefakty wydzielone, mogące znaleźć swoje miejsce na stałej wystawie archeologicznej. Prezentowana obecnie ekspozycja pokazuje tylko niewielką część tego zbioru.

Zasadniczym celem wystawy jest prezentacja efektów badań archeologicznych prowadzonych w ostatnich latach, a tym samym tematów badawczych podejmowanych przez archeologów, są to m.in.: fragmenty kilkunastu jednostek górniczych, hałdy gruzowe w komorze II na obszarze Wielkich Komór Wapiennikarskich w Krzemionkach, warsztaty hutnicze z okresu wpływów rzymskich w Bodzechowie i Chmielowie oraz wielokulturowe stanowiska w Świrnie, a także obiekty mieszkalne z początków naszej ery, odkryte na terenie parku pałacowego w Ostrowcu Św. Badania podjęte przez Muzeum dotyczyły również zagadnienia zaplecza osadniczego prahistorycznych kopalń krzemienia pasiastego. Główne prace skupiły się na badaniach osad kultury amfor kulistych w Krzczonowicach.
Dużą grupę zabytków prezentowanych na wystawie, stanowią materiały z badań innych firm i instytucji pozyskanych podczas prac przy różnego rodzaju inwestycjach oraz te pochodzące od osób prywatnych, świadomych znalazców i darczyńców.

Wystawa została przygotowana przez pracowników Działu Archeologii Muzeum w Krzemionkach- Artura Jedynaka i Kamila Kaptura, przy współpracy z firmą Labrys.

Krzemionki dawniej i dzisiaj. Posłańcy z przeszłości

Głównym celem wystawy jest przedstawienie walorów przyrodniczych Rezerwatu „Krzemionki” oraz pokazanie zmian, jakie zaistniały w przyrodzie tego regionu na skutek działalności neolitycznych górników. „Przewodnikami” po wystawie są ślimaki, zwierzęta zamieszkujące Ziemię od milionów lat i od zarania ludzkości wzbudzające zainteresowanie, a nawet fascynację, stanowiły cenny surowiec do wyrobu ozdób, źródło pożywienia, przedmiot wymiany handlowej, a nawet walutę. Przypisywano im także znaczenie magiczne. Współcześnie są bogatym źródłem informacji dla archeologów, dlatego też na wystawie mięczaki zostały określone „Posłańcami z przeszłości”.

Konstrukcja organizująca przestrzeń wystawy jest matematycznym rozwinięciem spirali Fibonacciego. Układ ten w warstwie wizualnej i znaczeniowej nawiązuje do schematu budowy muszli mięczaków. Centralnie umieszczona na sali ekspozycyjnej muszla podzielona jest na trzy sekwencje tematyczne, Dzieje Ziemi w Krzemionkach, Walory przyrodnicze rezerwatu oraz Człowiek i przyroda.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik wystawienniczych zwiedzający mają możliwość „dotknąć” zagadnień związanych z florą rezerwatu oraz procesami geologicznymi kształtującymi powstanie krzemienia.