Edukacja

Oferta edukacyjna związana z archeologią:

Warsztaty archeologiczne

Warsztaty archeologiczne pt. „W neolitycznej osadzie” odbywają się w zrekonstruowanej wiosce prahistorycznej, na świeżym powietrzu i w odtworzonych zabudowaniach mieszkalnych ludności epoki kamienia i wczesnej epoki brązu. Po wejściu na teren wioski archeolodzy krótko wprowadzają dzieci w świat pradziejów, a więc przybliżają podział dziejów na epoki (kamienia, brązu, żelaza) i przedstawiają historię bytności człowieka na ziemiach polskich od najstarszych znalezisk, aż do młodszej epoki kamienia – neolitu.

Kolejno jako wstęp do samych zajęć prowadzący omawiają podstawowe aspekty życia społeczności wioski neolitycznej – budowę i wygląd domostw (na przykładzie rekonstrukcji), sposoby zdobywania pożywienia, rzemiosło, handel, oraz inne zajęcia ludzi z osady.

Następnie uczestniczący w zajęciach zostają podzieleni na grupy (maksymalnie po 15 osób) i rozpoczynają wycieczkę po rekonstrukcji osady podchodząc kolejno do wcześniej zaaranżowanych stanowisk tematycznych takich jak garncarstwo, zdobywanie i przygotowywanie pożywienia oraz wytop i przeróbka miedzi.

Lekcje muzealne

1. Pradzieje ziemi ostrowieckiej (w związku z wystawą czasową pt. „Badania archeologiczne i nabytki Muzeum w Krzemionkach w latach 2002-2012”). Lekcja odbywa w sali dydaktycznej. Cel lekcji to dokładne przybliżenie dziejów Ostrowca i okolic na przykładzie wystawy czasowej, zrealizowanej przez Muzeum w Krzemionkach. Po krótkiej prelekcji na temat najciekawszych zabytków odkrytych w trakcie prac archeologicznych z różnych epok następuje część związana z lepszym przyswojeniem sobie otrzymanych informacji w postaci rozwiązywania zagadek, wypełniania kolorowanek itp.

2. Zawód – archeolog. Lekcja odbywa w sali dydaktycznej. Celem lekcji jest zaznajomienie uczestników z historią archeologii europejskiej oraz polskiej na przykładzie ukazania wielkich odkryć w Egipcie, Troi czy na Bliskim Wschodzie, najnowszych badań archeologicznych np. w Krzemionkach. Uczestnicy poznają również różne aspekty tej profesji takie jak prace terenowe, badania laboratoryjne czy opracowywanie pozyskanych danych i zabytków.

3. Znalazłem skarb. Lekcja odbywa w sali dydaktycznej. Temat lekcji ściśle związany jest z pradziejami Ostrowca Św. Polega na wyjaśnieniu pojęcia „skarbu” w archeologii i znaczenia znalezisk gromadnych. Połączone jest to z prelekcją dotyczącą historii skarbów odkrytych w okolicach Ostrowca Św. (skarby z Chmielowa, Nietuliska Małego, Janika, Przeuszyna, Krzczonowic, Denkowa). Dodatkowo omówione będą zasady postępowania z przypadkowo odkrytymi zabytkami archeologicznymi.


Wszystkich zainteresowanych warsztatami i lekcjami muzealnymi prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 41 330-45-51, 669-970-499 lub kontakt mailowy na adres rezerwacje@krzemionki.info w celu wyboru i ustalenia tematu i terminu zajęć oraz uzyskania dodatkowych informacji na temat bieżącej oferty lekcji i warsztatów.

Opłata za lekcję muzealną wynosi 5 zł od osoby, natomiast za udział w warsztatach archeologicznych 11 zł od osoby.