ikona

Melioracja agrotechniczna Reze...


31 maja 2017

21 listopada 2016 roku rozpoczęto realizację projektu pn. Melioracja agrotechniczna na terenie Rezerwatu Przyrodniczego Krzemionki Opatowskie, przeprowadzona w celu odbudowy siedlisk roślinności na powierzchni 8 ha. Zadanie miało na celu odnowienie terenu Rezerwatu „Krzemionki Opatowskie” w celu odbudowy siedlisk roślinności…

DSC_7323e1

Krzemionki Opatowskie - kopaln...


23 lutego 2016

„Krzemionki Opatowskie – kopalnie krzemienia pasiastego. Monument prahistorii Europy” Jerzego Tomasza Bąbla to druga publikacja wydana w ramach projektu, który realizowany był z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013….

edy baner

Górnictwo epoki kamienia: Krz...


7 września 2015

Dorobek wydawniczy Muzeum Historyczno-Archeologicznego wzbogacony został o niezwykłą publikację: „Górnictwo epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach”, stanowiącą pokłosie konferencji naukowo-konserwatorskiej, która odbyła się w 2013 roku w ramach obchodów rocznicy odkrycia neolitycznych…

Ikona_wpisu_2

Prace konserwatorskie w Krzemi...


30 października 2014

Jednym z projektów, które realizowało Muzeum w bieżącym roku było przeprowadzenie prac górniczo-zabezpieczających w podziemnych wyrobiskach prahistorycznych kopalń krzemienia pasiastego. Fundusze na ten cel pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1. Ochrona zabytków. Wartość…

Kolekcja krzemieni

Zakup kolekcji krzemieni ze zb...


16 października 2014

  Jednym z projektów, które udało nam się zrealizować w 2014 roku, był zakup kolekcji krzemieni ze zbiorów sandomierskiego szlifierza i kolekcjonera Jana Chałupczaka, w ramach Programów MKiDN Kolekcje – Priorytet: Kolekcje muzealne. Kolekcja 1000 krzemieni ze złóż polskich stała…

Krzemionki

Budowa zespołu obiektów obs...


27 grudnia 2013

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą zakończenie realizacji Zadania „Budowa zespołu obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno – Przyrodniczy w Krzemionkach” w ramach Projektu „Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny” – Działanie 6.4 PO IG 2007-2013. Tekst przedstawia poszczególne etapy inwestycji od jej rozpoczęcia…