Zakup kolekcji krzemieni ze zb...


16 października 2014

  Jednym z projektów, które udało nam się zrealizować w 2014 roku, był zakup kolekcji krzemieni ze zbiorów sandomierskiego szlifierza i kolekcjonera Jana Chałupczaka, w ramach Programów MKiDN Kolekcje – Priorytet: Kolekcje muzealne. Kolekcja 1000 krzemieni ze złóż polskich stała…

Budowa zespołu obiektów obs...


27 grudnia 2013

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą zakończenie realizacji Zadania „Budowa zespołu obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno – Przyrodniczy w Krzemionkach” w ramach Projektu „Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny” – Działanie 6.4 PO IG 2007-2013. Tekst przedstawia poszczególne etapy inwestycji od jej rozpoczęcia…