Badania archeologiczne na Krze...


15 lipca 2021

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt pn. Nieinwazyjne rozpoznanie segmentu C pola eksploatacyjnego Krzemionki dzięki środkom z programu Ochrona zabytków archeologicznych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych…

Polana Czachowskiego - świade...


10 maja 2021

Na Polanie Czachowskiego w Sudole stanęła tablica informacyjna upamiętniająca Bitwę pod Jeziorkiem przygotowana przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bitwę pod Jeziorkiem stoczono 4/5 maja 1863 r. Była to jedna z niewielu zwycięskich bitew powstania styczniowego i jedna z największych…

MineHeritage


5 maja 2021

MineHeritage to projekt, którego celem jest dotarcie do społeczeństwa i pokazanie jak duże znaczenie w rozwoju cywilizacji miały i nadal mają surowce mineralne. Celem projektu jest reklama i popularyzacja miejsc dawnej lub/i obecnej eksploatacji surowców i wykazania ważnej roli górnictwa…

Informacja o sygnalizowaniu ni...


8 marca 2018

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Program Operacyjny Infrastrukt...


8 marca 2018

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt pod nazwą: Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich

Melioracja agrotechniczna - pr...


28 kwietnia 2017

W Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki zakończyła się wycinka części drzewostanu, a mówiąc fachowo prace związane z melioracją agrotechniczną, w celu odbudowy siedlisk roślinności chronionej. Prace były realizowane na obszarze 8ha. Prace zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i…

Zakup kolekcji krzemieni ze zb...


16 października 2014

  Jednym z projektów, które udało nam się zrealizować w 2014 roku, był zakup kolekcji krzemieni ze zbiorów sandomierskiego szlifierza i kolekcjonera Jana Chałupczaka, w ramach Programów MKiDN Kolekcje – Priorytet: Kolekcje muzealne. Kolekcja 1000 krzemieni ze złóż polskich stała…

Budowa zespołu obiektów obs...


27 grudnia 2013

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą zakończenie realizacji Zadania „Budowa zespołu obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno – Przyrodniczy w Krzemionkach” w ramach Projektu „Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny” – Działanie 6.4 PO IG 2007-2013. Tekst przedstawia poszczególne etapy inwestycji od jej rozpoczęcia…