Realizacja projektu - maj 2020...


10 czerwca 2020

Pałac Wielopolskich w remoncie. Fotorelacja z maja:   Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program…

Otwarcie ofert na wystawę sta...


21 maja 2020

20 maja 2020 r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w…

Świętokrzyski kompas unijny


7 maja 2020

O realizacji projektu w najnowszym numerze Świętokrzyskiego kompasu unijnego. Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego…

Realizacja projektu - kwiecie...


7 maja 2020

Realizacja projektu w kwietniu 2020: 21 kwietnia odbyła się narada koordynacyjna w ramach Rady Budowy nr 9. Trwają prace remontowo-budowlane na Krzemionkach (m.in. remont Domku Archeologa, remont budynków nadszybowych) Trwają prace remontowo-budowlane w Pałacu Wielopolskich Procent zaawansowania robót: Krzemionki: roboty…

Prace remontowe na półmetku


30 marca 2020

W obu obiektach muzeum: Pałacu Wielopolskich oraz Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki trwają prace rementowe. O ich zaawansowaniu, a także innych aktualnościach rozmawiał dyrektor muzeum dr Andrzej Przychodni w Radiu Rekord. Nagranie wywiadu dostępne jest tutaj.   Projekt „Zwiększenie dostępności…

Ogłoszenie przetargu


27 marca 2020

O ogłoszonym przetargu i o tym, co u nas słychać mówił dyrektor Muzeum dr Andrzej Przychodni w Lokalnej TV   Szczegóły dotyczące przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.muzeumostrowiec.pl/index.php?op=dok&kateg=62.   Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury…

Przetarg na wykonanie wystawy ...


18 marca 2020

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum…

Realizacja projektu - stan na ...


9 marca 2020

Obecnie realizowane są one, zarówno na terenie Rezerwatu Krzemionki, jak i Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostatnia Rada Budowy określiła poziom zaawansowania prac w sposób następujący: Pałac Wielopolskich oraz Park Częstocice: Roboty rozbiórkowe – 100% Posadzki – 25%; Dach –…