Częstocice cały czas zaskaku...


30 października 2019

Ostatnie prace wykopaliskowe na terenie Pałacu Wielopolskich w Częstocicach wniosły wiele nowego w historię tego miejsca. O tym, co udało się odkryć mówił w Radiu Rekord Kamil Kaptur – archeolog z naszego muzeum. Audycja dostępna tutaj. O odkryciach w częstocickim…

Niezwykłe znaleziska w Częst...


10 października 2019

Dobiegają końca tegoroczne badania archeologiczne wokół pałacu Wielopolskich. Ten sezon był niezwykle owocny pod względem znalezisk i pozyskania nowych informacji o tym wielokulturowym stanowisku, chyba najważniejszym w granicach Ostrowca. A to nie koniec, bowiem na przyszły rok planowane są kolejne,…

Realizacja projektu - wrzesie...


9 października 2019

5 września 2019 r. odbyła się druga Rada Budowy. Trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych Wykonano roboty rozbiórkowe Rozpoczęto m.in. prace przy posadzkach, dachu, prace hydrauliczne, prace elektryczne

Odkrycia archeologiczne w Czę...


16 września 2019

Nasi archeolodzy – Artur Jedynak i Kamil Kaptur – prowadzą badania archeologiczne przy Pałacu Wielkopolskich w Częstocicach (obiekcie należącym do naszego muzeum). Okazuje się, że na wzgórzu pałacowym w Częstocicach mieszkali i prowadzili działalność ludzie, począwszy od neolitu, poprzez epokę…

Realizacja projektu - sierpie...


6 września 2019

Trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych Trwają prace budowlane

Badania archeologiczne w parku...


26 sierpnia 2019

W Pałacu Wielopolskich w Częstocicach – obiekcie należącym do naszego muzeum – w najlepsze trwa remont, a równolegle w parku pałacowym mają miejsce towarzyszące inwestycji badania archeologiczne. O ich wynikach będziemy wkrótce informować. Póki co, tytułem wstępu, krótki tekst na…

Realizacja projektu - lipiec 2...


8 sierpnia 2019

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało złożone Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zgłaszające rozpoczęcie robót od dnia 15.07.2019r. Starostwo Powiatowe wydało Dziennik Budowy Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przekazane niezbędne dane dot. osób, które zostały wybrane do nadzorowania, kierowania…

Umowa na realizację projektu ...


8 lipca 2019

8 lipca w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki została podpisana umowa umożliwiająca realizację ważnego projektu. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt pod nazwą „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki…