Kiedy koniec prac? Radio Kielc...


30 listopada 2020

Remont podziemnej trasy turystycznej w Krzemionkach oraz Pałacu Wielopolskich w Częstocicach nie zakończy się jak planowano w tym roku. Prace zostaną wydłużone o kolejne kilka miesięcy, do końca kwietnia 2021 roku. O przyczynach opóźnienia i etapie prac w Radiu Kielce:…

Realizacja projektu - paździe...


17 listopada 2020

W Pałacu Wielopolskich trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja z października:   Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju…

Realizacja projektu - paździe...


17 listopada 2020

Realizacja projektu – październik 2020 W październiku odbyła się Rada Budowy nr 20 (8 października), w czasie której omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających prac. Trwają roboty budowlane na terenie Muzeum Archeologiczne i Rezerwatu…

Realizacja projektu - wrzesie...


8 października 2020

W Pałacu Wielopolskich trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja z września:   Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju…

Realizacja projektu - wrzesie...


8 października 2020

Realizacja projektu – wrzesień 2020 We wrześniu odbyły się dwie narady koordynacyjne: Rada Budowy nr 18 (10 września) oraz Rada Budowy nr 19 (24 września), w czasie których omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających…

Realizacja projektu - sierpie...


11 września 2020

W Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja z sierpnia: Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski…

Realizacja projektu - sierpie...


11 września 2020

W Pałacu Wielopolskich trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja z sierpnia: Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego…

Realizacja projektu - sierpie...


11 września 2020

Realizacja projektu – sierpień 2020 W sierpniu odbyły się dwie narady koordynacyjne: Rada Budowy nr 16 (13 sierpnia) oraz Rada Budowy nr 17 (27 sierpnia), w czasie których omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających…