Realizacja projektu - marzec 2...


9 kwietnia 2021

W Pałacu Wielopolskich trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja z marca: Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego…

Realizacja projektu - marzec 2...


9 kwietnia 2021

Realizacja projektu – marzec 2021 W marcu odbyła się Rady Budowy nr 26 (4 marca) i nr 27 (27 marca), w czasie których omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających prac. Trwają roboty budowlane na…

Realizacja projektu - luty 202...


4 marca 2021

W Pałacu Wielopolskich trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja z lutego: Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego…

Realizacja projektu - luty 202...


4 marca 2021

Realizacja projektu – luty 2021 W lutym odbyła się Rada Budowy nr 25 (18 lutego), w czasie której omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających prac. Trwają roboty budowlane na terenie Muzeum Archeologiczne i Rezerwatu…

Realizacja projektu - styczeń...


15 lutego 2021

W Pałacu Wielopolskich trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja ze stycznia: Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego…

Realizacja projektu - styczeń...


15 lutego 2021

Realizacja projektu – styczeń 2021 W grudniu odbyła się Rada Budowy nr 23 (14 stycznia) i Rada Budowy nr 24 (28 stycznia), w czasie których omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających prac. Trwają roboty…

Realizacja projektu - grudzie...


11 stycznia 2021

W Pałacu Wielopolskich trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja z grudnia: Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego…

Realizacja projektu - grudzie...


11 stycznia 2021

W Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja z grudnia: Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski…