Realizacja projektu - styczeń...


15 lutego 2021

W Pałacu Wielopolskich trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja ze stycznia: Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego…

Realizacja projektu - styczeń...


15 lutego 2021

Realizacja projektu – styczeń 2021 W grudniu odbyła się Rada Budowy nr 23 (14 stycznia) i Rada Budowy nr 24 (28 stycznia), w czasie których omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających prac. Trwają roboty…

Realizacja projektu - grudzie...


11 stycznia 2021

W Pałacu Wielopolskich trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja z grudnia: Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego…

Realizacja projektu - grudzie...


11 stycznia 2021

W Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja z grudnia: Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski…

Realizacja projektu - grudzie...


11 stycznia 2021

Realizacja projektu – grudzień 2020 W grudniu odbyła się Rada Budowy nr 22 (10 grudnia), w czasie której omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających prac. Trwają roboty budowlane na terenie Muzeum Archeologiczne i Rezerwatu…

Realizacja projektu - listopad...


14 grudnia 2020

W Pałacu Wielopolskich trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja z listopada:   Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju…

Realizacja projektu - listopad...


14 grudnia 2020

Realizacja projektu – listopad 2020 W listopadzie odbyła się Rada Budowy nr 21 (26 listopada), w czasie której omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających prac. Trwają roboty budowlane na terenie Muzeum Archeologiczne i Rezerwatu…

Na Krzemionkach i w Pałacu re...


1 grudnia 2020

Remont podziemnej trasy w Krzemionkach oraz Pałacu Wielopolskich w Częstocicach wydłużył się o kilka miesięcy. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2021 roku. Między innymi o trwającym remoncie na antenie Radia Rekord 89,6 FM mówił dyrektor muzeum – dr Andrzej…