Realizacja projektu - lipiec 2...


13 sierpnia 2020

Prace modernizacyjne w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki – fotorelacja z lipca   Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez…

Realizacja projektu - czerwiec...


19 lipca 2020

Prace modernizacyjne w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki – fotorelacja z czerwca   Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez…

Realizacja projektu - rozmowa ...


16 lipca 2020

O tempie realizacji projektu, już wykonanych działaniach i planach na najbliższy czas opowiedział dr Andrzej Przychodni – dyrektor muzeum w „Gazecie Ostrowieckiej”. Wywiad dostępny jest na stronie: https://ostrowiecka.pl/2020/07/14/rozmowa-z-dyrektorem-dr-andrzejem-przychodnim-ostrowieckie-muzeum-bez-tajemnic/   Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę…

Realizacja projektu - czerwiec...


15 lipca 2020

W Pałacu Wielopolskich trwają prace modernizacyjne. Fotorelacja z czerwca:   Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju…

Pałac Wielopolskich z lotu pt...


2 lipca 2020

Pałac Wielopolskich to jeden z dwóch obiektów, które przechodzą remont. Sprawdźcie jak wygląda z lotu ptaka. Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach…

Realizacja projektu - maj 2020...


10 czerwca 2020

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki – fotorelacja z prac prowadzonych w maju: Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski…

Realizacja projektu - maj 2020...


10 czerwca 2020

Pałac Wielopolskich w remoncie. Fotorelacja z maja:   Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program…

Otwarcie ofert na wystawę sta...


21 maja 2020

20 maja 2020 r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w…