Realizacja projektu - paździe...


7 listopada 2019

1 października 2019 r. odbyła się trzecia Rada Budowy. Świętokrzyski Konserwator Zabytków wydał decyzję na wykonanie badań archeologicznych Wykonawca przystąpił do prac budowlano-remontowych – wykonano m.in. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, rozbiórkę kładki drewnianej, prace przy dachu pałacu, montaż orynnowania

Częstocice cały czas zaskaku...


30 października 2019

Ostatnie prace wykopaliskowe na terenie Pałacu Wielopolskich w Częstocicach wniosły wiele nowego w historię tego miejsca. O tym, co udało się odkryć mówił w Radiu Rekord Kamil Kaptur – archeolog z naszego muzeum. Audycja dostępna tutaj. O odkryciach w częstocickim…

Niezwykłe znaleziska w Częst...


10 października 2019

Dobiegają końca tegoroczne badania archeologiczne wokół pałacu Wielopolskich. Ten sezon był niezwykle owocny pod względem znalezisk i pozyskania nowych informacji o tym wielokulturowym stanowisku, chyba najważniejszym w granicach Ostrowca. A to nie koniec, bowiem na przyszły rok planowane są kolejne,…

Realizacja projektu - wrzesie...


9 października 2019

5 września 2019 r. odbyła się druga Rada Budowy. Trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych Wykonano roboty rozbiórkowe Rozpoczęto m.in. prace przy posadzkach, dachu, prace hydrauliczne, prace elektryczne

Odkrycia archeologiczne w Czę...


16 września 2019

Nasi archeolodzy – Artur Jedynak i Kamil Kaptur – prowadzą badania archeologiczne przy Pałacu Wielkopolskich w Częstocicach (obiekcie należącym do naszego muzeum). Okazuje się, że na wzgórzu pałacowym w Częstocicach mieszkali i prowadzili działalność ludzie, począwszy od neolitu, poprzez epokę…

Realizacja projektu - sierpie...


6 września 2019

Trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych Trwają prace budowlane

Badania archeologiczne w parku...


26 sierpnia 2019

W Pałacu Wielopolskich w Częstocicach – obiekcie należącym do naszego muzeum – w najlepsze trwa remont, a równolegle w parku pałacowym mają miejsce towarzyszące inwestycji badania archeologiczne. O ich wynikach będziemy wkrótce informować. Póki co, tytułem wstępu, krótki tekst na…

Realizacja projektu - lipiec 2...


8 sierpnia 2019

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało złożone Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zgłaszające rozpoczęcie robót od dnia 15.07.2019r. Starostwo Powiatowe wydało Dziennik Budowy Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przekazane niezbędne dane dot. osób, które zostały wybrane do nadzorowania, kierowania…