Raport końcowy z realizacji p...


11 grudnia 2021

Raport końcowy Realizacja zadania została podzielona na 7 zadań: Rewaloryzacja fragmentu parku Częstocice Remont i przebudowa Pałacu Wielopolskich zadania 1. i 2. – roboty zakończone, Protokół Odbioru Końcowego z dn. 9.12.2021 r., wykonawca: Korporacja Budowlana DARCO Remont budynku „Domku Archeologa”…

Realizacja projektu - listopad...


10 grudnia 2021

Realizacja projektu – listopad 2021 12 i 25 listopada prowadzono czynności odbiorowe w Pałacu Wielopolskich. Zostały przerwane do czasu usunięcia wad i braków wskazanych przez Inspektorów Nadzoru i Muzeum. Aktualny stan zaawansowania robót: Krzemionki – 100%, Pałac – 100% Krzemionki…

Realizacja projektu - paździe...


15 listopada 2021

W Pałacu Wielopolskich trwały prace modernizacyjne. Fotorelacja z października:     Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz…

Realizacja projektu - paździe...


15 listopada 2021

Realizacja projektu – październik 2021 W październiku odbyła się Rada Budowy nr 39, w czasie których omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających prac. Trwały roboty budowlane na terenie Pałacu Wielopolskich. Zgłoszono gotowość do odbioru…

Podsumowanie części projektu


26 października 2021

W środę 20 października miało miejsce podsumowanie części projektu – uroczyste otwarcie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki po remoncie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, lokalnych władz oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum…

Realizacja projektu - wrzesie...


9 października 2021

Realizacja projektu – wrzesień 2021 W wrześniu odbyła się Rada Budowy nr 36, 37, 38 (2, 6 i 30 września), w czasie których omówiono bieżące problemy i wątpliwości związane z inwestycją, a także zaawansowanie trwających prac. Trwały roboty budowlane na…

Remont w Pałacu Wielopolskich...


29 września 2021

  Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1….

Zamówienie publiczne na dosta...


27 września 2021

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i…