Odkrycia archeologiczne w Czę...


16 września 2019

Nasi archeolodzy – Artur Jedynak i Kamil Kaptur – prowadzą badania archeologiczne przy Pałacu Wielkopolskich w Częstocicach (obiekcie należącym do naszego muzeum). Okazuje się, że na wzgórzu pałacowym w Częstocicach mieszkali i prowadzili działalność ludzie, począwszy od neolitu, poprzez epokę…

Realizacja projektu - sierpie...


6 września 2019

Trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych Trwają prace budowlane Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w…

Badania archeologiczne w parku...


26 sierpnia 2019

W Pałacu Wielopolskich w Częstocicach – obiekcie należącym do naszego muzeum – w najlepsze trwa remont, a równolegle w parku pałacowym mają miejsce towarzyszące inwestycji badania archeologiczne. O ich wynikach będziemy wkrótce informować. Póki co, tytułem wstępu, krótki tekst na…

Realizacja projektu - lipiec 2...


8 sierpnia 2019

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało złożone Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zgłaszające rozpoczęcie robót od dnia 15.07.2019r. Starostwo Powiatowe wydało Dziennik Budowy Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przekazane niezbędne dane dot. osób, które zostały wybrane do nadzorowania, kierowania…

Umowa na realizację projektu ...


8 lipca 2019

8 lipca w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki została podpisana umowa umożliwiająca realizację ważnego projektu. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt pod nazwą „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki…

Informacja o sygnalizowaniu ni...


8 marca 2018

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Program Operacyjny Infrastrukt...


8 marca 2018

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt pod nazwą: Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich