Umowa na realizację projektu ...


8 lipca 2019

8 lipca w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki została podpisana umowa umożliwiająca realizację ważnego projektu. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt pod nazwą „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki…

Informacja o sygnalizowaniu ni...


8 marca 2018

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Program Operacyjny Infrastrukt...


8 marca 2018

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt pod nazwą: Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich