Contact us

Archaeological Museum and Reserve „Krzemionki”

Sudół 135 a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel. 0 41 33-04-550 ext. 61
email: sekretariat@krzemionki.info
Oddział Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Włodzimierz Szczałuba


Manager

Tel. (041) 33-04-550 ext.62

email: dyrektor@muzeumostrowiec.pl

Artur Jedynak


Department of Archaeology

Tel. 669-970-489, (041) 33-04-550 ext. 27

email: artur.archeo@krzemionki.info

Kamil Kaptur


Department of Archaeology

Tel. 669-970-489, (041) 33-04-550 ext. 27

email: kamil.archeo@krzemionki.info

Kamil Stelmasik


PR

Tel. 605-786-040, (041) 33-04-550 ext. 63

email: kamil.stelmasik@muzeumostrowiec.pl

email: promocja@krzemionki.info

Waldemar Kurek


Accounting

Tel. (041) 33-04-550 ext. 13

email: ksiegowosc@muzeumostrowiec.pl

 


Guides

Tel. (041) 33-04-550 ext. 41

email: przewodnicy@krzemionki.info