Warsztaty archeologiczne

Warsztaty archeologiczne pt. „W neolitycznej osadzie” odbywają się w zrekonstruowanej wiosce prahistorycznej, na świeżym powietrzu i w odtworzonych zabudowaniach mieszkalnych ludności epoki kamienia i wczesnej epoki brązu. Po wejściu na teren wioski archeolodzy krótko wprowadzają dzieci w świat pradziejów, a więc przybliżają podział dziejów na epoki (kamienia, brązu, żelaza) i przedstawiają historię bytności człowieka na ziemiach polskich od najstarszych znalezisk, aż do młodszej epoki kamienia – neolitu.

Kolejno jako wstęp do samych zajęć prowadzący omawiają podstawowe aspekty życia społeczności wioski neolitycznej – budowę i wygląd domostw (na przykładzie rekonstrukcji), sposoby zdobywania pożywienia, rzemiosło, handel, oraz inne zajęcia ludzi z osady. Następnie uczestniczący w zajęciach zostają podzieleni na grupy (maksymalnie po 15 osób) i rozpoczynają wycieczkę po rekonstrukcji osady podchodząc kolejno do wcześniej zaaranżowanych stanowisk tematycznych takich jak garncarstwo, zdobywanie i przygotowywanie pożywienia oraz wytop i przeróbka miedzi.