Lekcje muzealne

1. Pradzieje ziemi ostrowieckiej (w związku z wystawą czasową pt. „Badania archeologiczne i nabytki Muzeum w Krzemionkach w latach 2002-2012”). Lekcja odbywa w sali dydaktycznej. Cel lekcji to dokładne przybliżenie dziejów Ostrowca i okolic na przykładzie wystawy czasowej, zrealizowanej przez Muzeum w Krzemionkach. Po krótkiej prelekcji na temat najciekawszych zabytków odkrytych w trakcie prac archeologicznych z różnych epok następuje część związana z lepszym przyswojeniem sobie otrzymanych informacji w postaci rozwiązywania zagadek, wypełniania kolorowanek itp.

2. Zawód – archeolog. Lekcja odbywa w sali dydaktycznej. Celem lekcji jest zaznajomienie uczestników z historią archeologii europejskiej oraz polskiej na przykładzie ukazania wielkich odkryć w Egipcie, Troi czy na Bliskim Wschodzie, najnowszych badań archeologicznych np. w Krzemionkach. Uczestnicy poznają również różne aspekty tej profesji takie jak prace terenowe, badania laboratoryjne czy opracowywanie pozyskanych danych i zabytków.

3. Znalazłem skarb. Lekcja odbywa w sali dydaktycznej. Temat lekcji ściśle związany jest z pradziejami Ostrowca Św. Polega na wyjaśnieniu pojęcia „skarbu” w archeologii i znaczenia znalezisk gromadnych. Połączone jest to z prelekcją dotyczącą historii skarbów odkrytych w okolicach Ostrowca Św. (skarby z Chmielowa, Nietuliska Małego, Janika, Przeuszyna, Krzczonowic, Denkowa). Dodatkowo omówione będą zasady postępowania z przypadkowo odkrytymi zabytkami archeologicznymi.


Wszystkich zainteresowanych warsztatami i lekcjami muzealnymi prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 41 330-45-51, 669-970-499 lub kontakt mailowy na adres rezerwacje@krzemionki.info w celu wyboru i ustalenia tematu i terminu zajęć oraz uzyskania dodatkowych informacji na temat bieżącej oferty lekcji i warsztatów.

Opłata za lekcję muzealną wynosi 5 zł od osoby, natomiast za udział w warsztatach archeologicznych 11 zł od osoby.