Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

Turysto! Krzemionki to obiekt wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju przykład prahistorycznej myśli technicznej oraz pomnik wielkiego wysiłku minionych pokoleń. Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 Września 1994 roku „Krzemionki- Kopalnie Neolityczne” zostały uznane za „Pomnik Historii, a w 1995r. Utworzono tu rezerwat przyrody. Zwiedzając, pamiętaj, że:

 1. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem po wyznaczonej trasie.
 2. Zaleca się liczebność grup wycieczkowych do 30 osób.
 3. W trakcie zwiedzana zabronione jest picie napojów alkoholowych, palenie papierosów, hałasowanie, odtwarzanie i słuchanie muzyki.
 4. Należy wyciszyć lub całkowicie wyłączyć telefon komórkowy.
 5. Niedozwolone jest zbieranie skał i zrywanie roślin na terenie całego Rezerwatu.
 6. Zabronione jest samowolne wchodzenie na teren zabytkowego pola górniczego.
 7. W zwiedzanych podziemiach surowo zabrania się malowania oraz wydobywania skał i krzemieni z górotworu.
 8. Zabrania się śmiecenia i porzucania odpadków poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.
 9. Zabrania się wprowadzania do podziemi psów i innych zwierząt.
 10. Przewodnik ma prawo odmówić oprowadzania osobie nietrzeźwej!
 11. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice i opiekunowie.
 12. W przypadku złych warunków atmosferycznych (burza z wyładowaniami, bardzo silny wiatr) zwiedzanie może zostać przesunięte na późniejszy termin, gdy ustabilizuje się pogoda.
 13. Ze względu na kręte schody w kopalni nie zaleca się zwiedzania kobietom w zaawansowanej ciąży.
 14. Fotografowanie w podziemiach jest dozwolone tylko bez użycia lampy błyskowej. Fotografowanie w celach komercyjnych wymaga zgody Dyrektora Muzeum.
 15. W podziemiach kopalni panuje stała temperatura 7 – 9*C. Zaleca się turystom zabranie ze sobą cieplejszej odzieży.
 16. Podziemia nie są przystosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne.
 17. Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się godzinę przed zamknięciem Muzeum.
 18. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i zapraszamy do ponownych odwiedzin Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”.