Zabytki z naszego Muzeum na łamach międzynarodowej prasy archeologicznej

W internetowym czasopiśmie Archaeological and Anthropological Sciences ukazał się niedawno artykuł opowiadający o bardzo ciekawych zabytkach metalowych z młodszej epoki kamienia określanych mianem ozdób spiralnych typu Rudki. W tekście “Back to the Eneolithic: Exploring the Rudki-type ornaments from Poland” zespół autorów z różnych instytucji naukowych Polski, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii (w tym z naszego Muzeum) prezentuje grupę 8 takich zabytków z obszaru Polski. 3 z nich znajdują się w zbiorach Muzeum w Krzemionkach i pochodzą ze skarbu odkrytego w okresie międzywojennym w miejscowości Przeuszyn, w gm. Ćmielów. W swojej pracy badacze zajęli się składem chemicznym, techniką wykonania, chronologią i pochodzeniem miedzianych przedmiotów, które w końcowej fazie neolitu (tzw. eneolicie) były wielką rzadkością w naszym regionie. W trakcie badań wykorzystano wiele rodzajów analiz fizykochemicznych, m.in. fluorescencję rentgenowską (XRF) czy analizę izotopów ołowiu. Więcej wiadomości i pełny tekst na stronie internetowej czasopisma:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-019-00825-4  oraz w serwisie Academia.edu: https://www.academia.edu/38799554/Back_to_the_Eneolithic_Exploring_the_Rudki-type_ornaments_from_Poland

Zabytki z Przeuszyna będzie można też wkrótce zobaczyć na przygotowywanej wystawie pt. „Skarby Ostrowieckiego Muzeum”.