Z ceramiką przez tysiąclecia – warsztaty

Z ceramiką przez tysiąclecia
warsztaty, 20 listopada godz.11, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki

Glina jest materiałem użytkowanym przez ludzkość od tysiącleci. Możliwość jej utrwalenia poprzez wypalenie wykorzystywano głównie do wytwarzania różnego rodzaju pojemników – naczyń. Od okresu neolitu stosowano ją także do lepienia figurek czy paciorków, uszczelniano nią ściany i podłogi domostw. Do chwili obecnej materiał ten zyskał wiele różnorodnych zastosowań, takich jak płytki ścienne i podłogowe, dachówki, kafle piecowe, elementy izolacyjne w oprawach elektrycznych, cegły, umywalki, pisuary, muszle klozetowe czy wanny. Fragmenty wyrobów ceramicznych są najczęściej znajdowaną kategorią zabytków archeologicznych. Kształty glinianych naczyń popularnych w różnych okresach, nierzadko stały się powodem takiego, a nie innego nazwania kultur archeologicznych.

Zajęcia związane z ceramiką pozwalają na dokonanie samodzielnych prób wytworzenia przez uczestników unikalnych pamiątek. Jeśli źródłem naszej inspiracji będą formy użytkowane przez ludzi w odległej przeszłości, mamy wówczas szansę poczuć, że pomimo upływu czasu, wcale nie są nam oni obcy. Okazją będzie spotkanie warsztatowe pod hasłem „Z ceramiką przez tysiąclecia”, które w sobotę 20 listopada o godzinie 11.00 poprowadzi dr Andrzej Przychodni – dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Koszt: 15 zł/osoba. Zgłosić chęć udziału w zajęciach można telefonicznie pod nr 41 260 55 50 lub mailowo na adres sekretariat@krzemionki.info.

Zapraszamy!