XVIII Światowy Kongres Międzynarodowej Unii Nauk Prehistorycznych i Protohistorycznych (UISPP XVIII World Congress), Paryż, 4-9 czerwca 2018 r.

Pod Wysokim Patronatem Pana Emmanuela Macrona, Prezydenta Republiki Francuskiej, obradował w Paryżu XVIII Światowy Kongres Międzynarodowej Unii Nauk Prehistorycznych i Protohistorycznych (UISPP). Miejscem obrad był Uniwersytet Paryż 1 Panteon-Sorbona. W kongresie uczestniczyło około 1600 osób reprezentujących setki instytucji archeologicznych z całego świata. Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim po raz pierwszy delegowało na kongres swojego przedstawiciela. Prace Kongresu toczyły się głównie w ponad stu sesjach, przygotowanych przez komisje tematyczne Unii oraz przez jej członków.

Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, oddziału Muzeum Historyczno- Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, reprezentował na kongresie prof. Jacek Lech. Na sesji  „Kopalnie krzemienia i pracowanie krzemieniarskie od prehistorii do początku dziewiętnastego stulecia” przedstawił on bogato ilustrowany referat: „Borownia nad rzeką Kamienną – prehistoryczna kopalnia krzemienia pasiastego w świetle pierwszych wykopalisk (w języku angielskim). Była to prezentacja wyników najnowszych badań zabytku. Jego kandydatura została zgłoszona przez Polskę, w dniu 31 stycznia 2018 r., do wpisu na listę światowego dziedzictwa, w ramach Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego.