Wystawa o drodze Krzemionek do UNESCO w Gdańsku

W miniony weekend 8-9 września gościliśmy z wystawą „Krzemionki. Pradziejowe kopalnie krzemienia pasiastego. W drodze do UNESCO” w Gdańsku, na zorganizowanej przez tamtejsze Muzeum Archeologiczne imprezie „Weekend z Archeologią. Zagadki przeszłości”. Dzięki ogromnej gościnności gospodarzy i perfekcyjnej organizacji wydarzenia, która zaowocowała kilkutysięczną frekwencją, mieliśmy możliwość prezentacji naszych kopalń i „projektu UNESCO” mieszkańcom Pomorza i turystom. Dziękujemy i zapraszamy z rewizytą!