Wniosek o wpis na Listę UNESCO złożony

W dniu 31 stycznia 2018 r. wniosek pod nazwą: „Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego” został zgłoszony przez Polskę do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jego charakterystykę i znaczenie dla światowego dziedzictwa udokumentowano w obszernym, bogato ilustrowanym wniosku zatytułowanym: Krzemionki Prehistoric Striped Flint Mining Region. World Heritage Nomination, Poland, January 2018, liczącym 394 strony druku, przygotowanym przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa z Warszawy, we współpracy z zagranicznymi i polskimi ekspertami. Prace nad wnioskiem trwały od wiosny 2015 r.

Krzemionki zostały zgłoszone jako region prehistorycznych kopalń krzemienia pasiastego oraz związanych z nimi pradziejowych osad. Poza Krzemionkami są to kopalnie „Borownia” i „Korycizna” oraz neolityczna osada na wzgórzu „Gawroniec” w Ćmielowie

Prawdopodobnie już w połowie przyszłego roku zapadnie decyzja czy Krzemionki trafią na prestiżową Listę światowego dziedzictwa UNESCO.