Wawrzynek główkowy

8 sierpnia na terenie rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie zostały pobrane fragmenty tkanek ściśle chronionego gatunku – wawrzynka główkowego Daphne cneorum L. Wawrzynek jest niewielką krzewinką o różowych kwiatach, dorastającą do 50 cm wysokości. W Polsce występuje tylko na kilku stanowiskach, a liczebność jego populacji na poszczególnych stanowiskach jest niewielka, przez co obecnie posiada status gatunku krytycznie zagrożonego (CR). Zebrane tkanki, wraz z materiałem pobranym z pozostałych stanowisk, posłużą do zachowania różnorodności genetycznej tego gatunku w postaci banku DNA. Zbiór materiału stanowi element działań mających na celu ochronę zasobów genowych zagrożonych gatunków roślin w Polsce, obejmującego również zbiór i zachowanie nasion, mogących posłużyć w przyszłości do realizacji programów restytucyjnych.