Warsztaty kreowania marki Ziemi Ostrowieckiej

W poniedziałek 12 sierpnia w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki miały miejsce „Warsztaty kreowania marki Ziemi Ostrowieckiej” zorganizowane przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie warsztatowe miało na celu wyszczególnienie kluczowych elementów marki oraz wiodących produktów turystycznych. Jako wiodące produkty turystyczne wyznaczające kierunek rozwoju Ziemi Ostrowieckiej wskazano jednogłośnie: krzemień pasiasty (Krzemionki) , JuraPark – Bałtowski Kompleks Turystyczny oraz porcelanę ćmielowską (Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie – Fabryka Porcelany A S Ćmielów). Efektem pracy jest hasło promocyjne dla Ziemi Ostrowieckiej : „KRAINA KRZEMIENIA – ŹRÓDŁO TWOJEJ MOCY„. Wypracowano także obszary produktowe obejmujące swym zasięgiem najważniejsze atrakcje turystyczne powiatu ostrowieckiego: turystyka rodzinna/edukacyjna, turystyka kulturowa, turystyka aktywna/prozdrowotna. Po warsztatach powstanie folder promocyjny z pakietami do sprzedaży dla biur podróży.

Spotkanie poprowadzili: Piotr Lutek z firmy Synergia oraz Małgorzata Wilk-Grzywna – Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Nad kierunkiem rozwoju Ziemi Ostrowieckiej wspólnie pracowali przedstawiciele: ROT WŚ, Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., Muzeum Historyczno-Archeologicznego, LGD Krzemienny Krąg, Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, PTTK w Ostrowcu Św., Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP, LOT „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”, Fabryki Porcelany AS Ćmielów, PKS w Ostrowcu Św. oraz Centrum Krajoznawczo-Historycznego im. M. Radwana w Ostrowcu Św.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Świętokrzyskie, silna marka terytorialna – cykl działań analityczno-rozwojowych. Studium przypadku dla kreowania i wzmacniania polskich marek regionalnych i lokalnych” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.