V seminarium archeometalurgiczne

W dniach 29 października – 1 grudnia miała miejsce kolejna edycja ogólnopolskiego seminarium archeometalurgicznego organizowanego przez Instytut Historii UJK w Kielcach pod opieką naukową dr hab. Szymona Orzechowskiego prof. UJK. Podobnie jak w ubiegłym roku, badacze zajmujący się starożytnym hutnictwem żelaza spotkali się w Milanowskiej Wólce – u stóp Łysej Góry, w samym sercu świętokrzyskiego centrum hutniczego. Tegoroczne, piąte spotkanie odbyło się pod tytułem „Ekstensywny nurt produkcji żelaza na ziemiach polskich w starożytności” i poświęcone było mniej znanym regionom hutniczym na ziemiach polskich. Nasze muzeum reprezentowali pracownicy Działu Archeologii. Kamil Kaptur wygłosił referat pt. „Obszary hutnicze na północ od Kamiennej. Niezależne regiony produkcyjne czy tereny kontrolowane przez Centrum?”. Artur Jedynak i Urszula Jedynak (Pracownia Badań Archeologicznych „Labrys”) opowiedzieli o wynikach badań archeologicznych prowadzonych w ramach projektu rozbudowy Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi.